Vernieuwingen op het schoolplein

Jan SchaperAlgemeen nieuws

Maandag 23 augustus jl. is ons schoolplein heropenend. Onder toeziend oog van alle kinderen en vele ouders vond de heropening plaats, waarbij het jongste en het oudste kind van het kindcentrum een lintje door mochten knippen.

Tijdens de zomervakantie is hard gewerkt aan de laatste fase van de werkzaamheden aan het schoolplein. Al in een eerder stadium werden een ‘buitentheater’ en een ‘pannakooi’ gerealiseerd. In het buitentheater is plaats voor twee volledige groepen en deze wordt gebruikt voor lesactiviteiten en voorstellingen. In de pannakooi voetballen de kinderen veelvuldig. Daarnaast kregen de jongste kinderen vorige zomer een verkeersplein.

In de laatste fase zijn ‘grijze’ stoeptegels verruild voor ‘groen’: er is plaatsgemaakt voor moestuinen, een natuurtunnel met trekkerbanden, paden van boomschors in de bos-wal en ook is het hek verplaatst, zodat het schoolplein en het achterliggende speelveld nu één geheel zijn.

Met de realisatie van deze vernieuwingen komt er een wens in vervulling van ouders, team en kinderen. Een aantal ouders trokken vanuit een ‘pleincommissie’ de kar en hebben met de inzet van lokale ondernemers veel bereikt. Zodat de kinderen er nog jaren plezier van hebben.