Ons kindcentrum is voortdurend in ontwikkeling. In de eerste plaats willen we onze kinderen een veilige en fijne plaats bieden, waar we met en van elkaar leren. Daarnaast willen we de kinderen een stevige basis meegeven voor de toekomst. Onze christelijke identiteit en de daaruit voorvloeiende waarden en normen zorgen voor stabiliteit.

Samen met de opvang zijn we één Kindcentrum en daar zijn we trots op!
Met onze voorzieningen ondersteunen wij ouders graag in een drukke tijd van werken en kleine kinderen. Plus Kinderopvang, onderdeel van Kindcentrum De Wel, biedt de volgende mogelijkheden:

  • Kinderdagopvang
  • Babyopvang
  • Peuteropvang
  • Buitenschoolse (voor- en naschoolse opvang)

Wilt u meer weten over de locatie, contractmogelijkheden, flexibele opvang of tarieven? Kijk dan op www.pluskinderopvang.nl.
Hier vindt u ook een rekentool om een indicatie van de kosten te krijgen.
Telefonisch is PlusKinderopvang bereikbaar via 0522 726 800.

Ook kunt u met uw vragen terecht bij de locatiecoördinator Anouk Veldhuiden (a.veldhuizen@pluskinderopvang.nl of via 06-15267639.) of directeur Jan Schaper (j.schaper@trefonderwijs.nl of via 0522-490461)

Peuteropvang

Binnen ons kindcentrum wordt er iedere werkdag peuteropvang aangeboden. In de peutergroep wordt gewerkt met de methode Peuterplein (dit is de voorloper van de methode Kleuterplein die gebruikt wordt in onze kleutergroepen).
Binnen deze methode worden verschillende thema's aangeboden, waarbij elk kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen manier binnen spel en aangeboden activiteiten.

Heeft u vragen of wilt u even langs komen om te kijken, neem dan contact op met Anouk Veldhuizen.