Het team van onze school bestaat uit leerkrachten, pedagogisch medewerkers, een locatiecoördinator opvang, een intern begeleider en een directeur. Daarnaast zijn diverse interne en externe onderwijsprofessionals aan ons verbonden. Zo werken we nauw samen met een schoolmaatschappelijk werker, een orthopedagoog, een dyslexiebehandelaar en de GGZ. 

Onderbouw

Juf Roeleke Hoekman 
Leerkracht groep 1/2B

Juf Nicky Rook
Leerkracht groep 1/2AJuf Marijke Bennen
Leerkracht groep 1/2BJuf Bea Driezen
Leerkracht groep 3

Juf Anja Seijdell
Leerkracht groep 3

Juf Annerieke van der Staaij
Leerkracht groep 4

Juf Marieke Tuit
Leerkracht groep 4

Bovenbouw

Juf Romy Kamerman
Leerkracht groep 5/6

Meester Arjen Lomulder
Leerkracht groep 5/6

Juf Annet Bos
Leerkracht groep 7

Juf Rianne Zakhir
Leerkracht groep 8

Meester Jan Schaper
Leerkracht groep 7
Directeur

Juf Heleen Masteling
Leerkracht groep 8
Intern Begeleider

Juf Irma Post
Onderwijsassistent
groep 7/8

Opvang

Juf Anouk Veldhuizen   
Loacatiecoördinator
Pedagogisch medewerker

Juf Simone Holleboom
Pedagogisch medewerker

Juf Barbera Zeevaart
Pedagogisch medewerker

Juf Chantal de Weert
Pedagogisch medewerker

Juf Manon Beenen
Pedagogisch medewerker